JS-VCards การ์ดดิจิตอล


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

อัปเดตล่าสุดธันวาคม 28, 2021

โปรดอ่านข้อกำนกฎกติกาเหล่านี้โดยละเอียดก่อนใช้บริการเรา


คำจำกัดความ

เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้:

vCard เป็นบัตรธุรกิจ (หรือส่วนบุคคล) อิเลคโทรนิคส์ และเป็นชื่อของข้อกำหนด สำหรับการสื่อสารแลกเปลี่ยนที่กระทำทางบัตรธุรกิจหรือส่วนบุคคลด้วย คุณอาจเห็น vCard แนบมากับอีเมล์ที่บางคนส่งมาให้คุณ เนื่องจาก vCard เป็นข้อกำหนดเผยแพร่ ดังนั้น ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สามารถสร้างโปรแกรมที่ประมวลผล vCards โดยให้คุณดู หรือลากและวางบนโดเมน https://vcards.jsdev.website/ หรือโปรแกรมประยุกต์อื่น vCards สามารถรวมภาพ เสียง และข้อความ

vCard พัฒนาโดยกลุ่มการค้าที่ก่อตั้งโดย Js Developer ซึ่ง ข้อกำหนดนี้ได้เปลี่ยนไปสู่กลุ่ม Internet Mail Consortium (IMC) ในปี 1996 ข้อกำหนด vCard สร้างการใช้ตามวัตถุประสงค์ “ส่วนบุคคล” ที่กำหนดโดย CCITT X.500 Series Recommendation for Directory Services และสามารถขยายได้ vCard บรรจุชื่อ สารสนเทศที่อยู่ วันและเวลา และตัวทางเลือกของ ภาพ บริษัท โลโก คลิปเสียง และสารสนเทศตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

การเปิดดู vCard ที่บางคนส่งแนบมากับอีเมล์ โปรแกรมอีเมล์ของคุณต้องสนับสนุน vCard และไม่ใช่ทำได้ทุกโปรแกรม อย่างไรก็ตามถ้าคุณมีบัญชีออนไลน์หรือ พื้นที่ส่วนบุคคคล ที่สนับสนุน vCard คุณสามารถย้าย vCard ไปยังโปรแกรมนั่นสำหรับการดูหรือเพิ่มเข้าไปในฐานข้อมูลของโปรแกรม (ถ้าคุณไม่สามารถเปิด vCard ที่ได้รับ สารสนเทศนั้นอาจจะเกดซ้ำในทุกที่ของอีเมล์ โดยพื้นฐานนี่เป็นบัตรทางธุรกิจ)

การใช้ vCard ในอนาคตจะเป็นวิธีการเติมอย่างรวดเร็วลงในแบบฟอร์มบนเว็บ เพียงแต่ลากและวาง vCard ลงบนฟอร์มและคุณจะไม่มีช่องว่างมากเกินไปในการเติม สำหรับผู้พัฒนาซอฟต์แวร์มี พื้นที่ส่วนบุคคล ข้อกำหนดนี้อยู่เว็บไซต์ https://vcards.jsdev.website/ คุณสามารถค้หาเกี่ยวกับ vCalendar ที่เป็นมาตรฐานการแลกเปลี่ยนสำหรับกำหนดการส่วนบุคคล


การรับทราบ

นี่คือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ควบคุมการใช้บริการนี้และข้อตกลงที่ดำเนินการระหว่างคุณและ JS Developer ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กำหนดสิทธิ์และหน้าที่ของผู้ใช้ทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้บริการ

การเข้าถึงและการใช้บริการของคุณอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่คุณยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับผู้เข้าชม ผู้ใช้ และคนอื่นๆ ที่เข้าถึงหรือใช้บริการ

โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงบริการได้

คุณรับรองว่าคุณมีอายุเกิน 18 ปี บริษัทอนุญาตให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีใช้บริการ แต่ต้องได้รับการรับรองจากผู้ปกครอง

การเข้าถึงและการใช้บริการของคุณอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่คุณยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอธิบายถึงนโยบายและขั้นตอนของเราเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณใช้แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ และบอกคุณเกี่ยวกับสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณ และกฎหมายคุ้มครองคุณอย่างไร โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอย่างละเอียดก่อนใช้บริการของเรา


ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

บริการของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดย JS Developer

 

JS Developer ไม่มีอำนาจควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือแนวทางปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม คุณรับทราบและตกลงเพิ่มเติมว่า JS Developer จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหา สินค้า หรือบริการที่มีอยู่บน หรือผ่านเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าว

เราแนะนำอย่างยิ่งให้คุณอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่คุณเยี่ยมชม


การสิ้นสุด

เราอาจยุติหรือระงับการเข้าถึงของคุณทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือรับผิดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหากคุณละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

เมื่อยุติ สิทธิ์ในการใช้บริการของคุณจะสิ้นสุดลงทันที


กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายใด ๆ ที่คุณอาจได้รับ ความรับผิดทั้งหมดของบริษัทและซัพพลายเออร์ใด ๆ ของบริษัทภายใต้ข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดนี้และการชดเชยพิเศษของคุณสำหรับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดจะถูกจำกัดตามจำนวนเงินที่คุณจ่ายจริงผ่านบริการหรือ 100 USD หากคุณยังไม่ได้ซื้ออะไรผ่านบริการ

ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต ไม่ว่าในกรณีใด JS Developer หรือซัพพลายเออร์ของเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษ โดยบังเอิญ ทางอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ ก็ตาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายจากการสูญเสียกำไร การสูญหายของข้อมูล หรือ ข้อมูลอื่น ๆ สำหรับการหยุดชะงักทางธุรกิจ การบาดเจ็บส่วนบุคคล การสูญเสียความเป็นส่วนตัวที่เกิดจากหรือในลักษณะใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้บริการ ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามและ / หรือฮาร์ดแวร์ของบุคคลที่สามที่ใช้กับบริการ หรือ ไม่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดนี้) แม้ว่า JS Developer หรือซัพพลายเออร์ใด ๆ จะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว และแม้ว่าการแก้ไขจะล้มเหลวตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญ

บางรัฐไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันโดยปริยายหรือการจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายโดยบังเอิญหรือเป็นผลที่ตามมา ซึ่งหมายความว่าข้อจำกัดบางประการข้างต้นอาจไม่มีผลใช้บังคับ ในรัฐเหล่านี้ ความรับผิดของแต่ละฝ่ายจะถูกจำกัดในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต


ข้อจำกัดความรับผิดชอบ "ตามที่เป็น" และ "ตามที่มี"

บริการนี้จัดให้แก่คุณ "ตามที่เป็น" และ "ตามที่มี" และด้วยข้อบกพร่องและข้อบกพร่องทั้งหมดโดยไม่มีการรับประกันใดๆ ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ บริษัทในนามของบริษัทเองและในนามของบริษัทในเครือ และผู้อนุญาตและผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดโดยชัดแจ้ง ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยนัย ตามกฎหมายหรืออื่นๆ เกี่ยวกับ บริการรวมถึงการรับประกันโดยนัยทั้งหมดเกี่ยวกับความสามารถในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ กรรมสิทธิ์และการไม่ละเมิด และการรับประกันที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขาย แนวทางการปฏิบัติงาน การใช้งาน หรือแนวทางปฏิบัติทางการค้า โดยไม่มีข้อจำกัดที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทไม่ให้การรับประกันหรือภาระผูกพันใดๆ และไม่ได้เป็นตัวแทนในลักษณะใดๆ ที่บริการจะเป็นไปตามข้อกำหนดของคุณ

โดยไม่จำกัดเฉพาะที่กล่าวมา บริษัทและผู้ให้บริการรายใดของบริษัทไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย: (i) เกี่ยวกับการดำเนินการหรือความพร้อมใช้งานของบริการ หรือข้อมูล เนื้อหา และวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ รวมอยู่ในนั้น (ii) บริการจะไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด; (iii) เกี่ยวกับความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือสกุลเงินของข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่ให้บริการผ่านบริการ; หรือ (iv) ว่าบริการ เซิร์ฟเวอร์ เนื้อหา หรืออีเมลที่ส่งจากหรือในนามของบริษัทนั้นปราศจากไวรัส สคริปต์ ม้าโทรจัน เวิร์ม มัลแวร์ ระเบิดเวลา หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ

 

เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันหรือข้อจำกัดบางประเภทเกี่ยวกับสิทธิ์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้บริโภค ดังนั้นการยกเว้นและข้อจำกัดบางส่วนหรือทั้งหมดข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ แต่ในกรณีเช่นนี้ การยกเว้นและข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในส่วนนี้จะถูกนำไปใช้ในขอบเขตสูงสุดที่สามารถบังคับใช้ได้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ


กฎหมายที่บังคับใช้

กฎหมายของประเทศ ไม่รวมกฎการขัดกันของกฎหมาย จะควบคุมข้อกำหนดนี้และการใช้บริการของคุณ การใช้แอปพลิเคชันของคุณอาจอยู่ภายใต้กฎหมายท้องถิ่น รัฐ ประเทศ หรือกฎหมายระหว่างประเทศอื่นๆ


การระงับข้อพิพาท

หากคุณมีข้อกังวลหรือข้อขัดแย้งเกี่ยวกับบริการ คุณตกลงที่จะพยายามแก้ไขข้อโต้แย้งอย่างไม่เป็นทางการก่อนโดยติดต่อบริษัท


สำหรับผู้ใช้ในสหภาพยุโรป (EU)

หากคุณเป็นผู้บริโภคในสหภาพยุโรป คุณจะได้รับประโยชน์จากบทบัญญัติบังคับใดๆ ของกฎหมายของประเทศที่คุณพำนักอยู่


การปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา

คุณรับรองและรับประกันว่า (i) คุณไม่ได้อยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา หรือที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกากำหนดให้เป็นประเทศ "สนับสนุนผู้ก่อการร้าย" และ (ii) คุณไม่ได้ อยู่ในรายชื่อบุคคลต้องห้ามหรือถูกจำกัดของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา


การแยกออกจากกันและการสละสิทธิ์

แยกได้ : หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือเป็นโมฆะ ข้อกำหนดดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนแปลงและตีความเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดดังกล่าวในขอบเขตสูงสุดที่เป็นไปได้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ และข้อกำหนดที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่

สละสิทธิ์ : เว้นแต่จะระบุไว้ในที่นี้ การไม่ใช้สิทธิ์หรือต้องการการปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้ข้อกำหนดนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถของคู่สัญญาในการใช้สิทธิ์ดังกล่าวหรือต้องการให้ดำเนินการดังกล่าวในเวลาใดก็ตามหลังจากนั้น และจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ในการละเมิด การสละสิทธิ์ของการละเมิดใด ๆ ที่ตามมา


การตีความการแปล

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจได้รับการแปลหากเราให้บริการแก่คุณในบริการของเรา คุณตกลงว่าข้อความต้นฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าในกรณีที่มีข้อพิพาท


การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขหรือแทนที่ข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา หากการแก้ไขมีความสำคัญ เราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนที่ข้อกำหนดใหม่จะมีผลบังคับใช้ สิ่งที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

การเข้าถึงหรือใช้บริการของเราต่อไปหลังจากการแก้ไขเหล่านั้นมีผลบังคับใช้ แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดที่แก้ไข หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วน โปรดหยุดใช้เว็บไซต์และบริการ


ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่: